مراحل تفسیر تصاویر پزشکی شما

اکنون شما نیز تفسیر تصاویر پزشکی خود را از پزشکان ما بشنوید

ارسال پیام به پشتیبان

می توانید به سادگی تصاویر خود را در

واتس اپ یا تلگرام برای پشتیبان ما ارسال کنید

بارگذاری تصاویر پزشکی

تصاویر پزشکی خود را آپلود کرده و

شرح حال خود را وارد نمایید

دریافت تفسیر تصاویر

پس از تفسیر، فایل آن برای شما ارسال می شود.

ارتباط با پشتیبانی و ارسال تصاویر و یا لینک تصاویر پزشکی

پشتیبانی در واتس اپ

ارسال تصاویر و یا لینک تصاویر

در واتس اپ

پشتیبانی در تلگرام

ارسال تصاویر و یا لینک تصاویر

در تلگرام

+982136604957
+989196498622
فهرست